Berekening solidaire betaling 2023

Berekening solidaire betaling 2023

Solidaire betaling is een groeiende beweging in Nederland. Zie ook NRC (2022), Zembla (2021), Groentennieuws (2021) en https://eerlijkloon.eu.

De betaling is solidair naar:
* de boer die de kosten – die horen bij duurzame productie – kan betalen en daarnaast ten minste een minimumloon ontvangt en liefst ook een pensioen kan opbouwen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering betalen (iets dat veel boeren en tuinders zich niet kunnen veroorloven: de helft van alle boeren in Nederland verdient namelijk onder het minimum inkomen).
* de oogstdelers, aangezien iedereen mag betalen naar draagkracht. Sommige mensen betalen een lager uurloon, anderen erboven – zo houden we het inclusief voor iedereen.
* de toekomstige generaties die een mooi en gezond stukje aarde verdienen en de tuinderij over kunnen nemen en er nog steeds een boterham mee kunnen verdienen.
* de aarde, de bodem, dieren etc., aangezien de kosten die horen bij daadwerkelijk duurzame productie, gezamenlijk worden betaald.

Solidaire betaling kan in mijn ogen uitsluitend werken met volledige transparantie. De berekening van de wekelijkse bijdrage is opgebouwd uit twee delen: namelijk de basisvergoeding (vaste kosten en voorzieningen) en een persoonlijke bijdrage (jouw gekozen uurtarief voor mij, de tuinder).
De berekening voor de wekelijkse bijdrage is als volgt:

vaste kosten + voorzieningen + (arbeidsuren * uurtarief tuinder) + 9% btw = Totale bijdrage per jaar

Vervolgens delen we de totale bijdrage per jaar door het aantal oogstdeelnemers (50) en het vooraf bepaalde aantal oogstweken (35), om een bijdrage per persoon per week te berekenen.

Basisvergoeding: vaste kosten en voorzieningen

De kosten zijn alle uitgaven die gedaan moeten worden om de zelfoogsttuin in zijn geheel draaiende te houden. Bijvoorbeeld inkoop van zaden, planten, compost en potgrond. De Stichting De Blije Bodem heeft alle infrastructuur (zoals de kas, bedden en paden) en alle gereedschappen in beheer. In ruil daarvoor betaal ik pacht aan de stichting. De stichting wil investeren in mij als tuinder (en daarmee de tuin) en heeft besloten voor dit eerste oogstjaar geen pacht te vragen. Ook heeft zij de initiële aanschaf van de teeltmedia (compost, lavagruis e.d.) op zich genomen, waardoor ik de kosten dit jaar erg laag kan houden. De totale kosten zijn € 1.800 en € 36 per oogstdeelnemer.

Kosten tuinderij 2023
Pacht€ 0
Teeltmedia€ 0
Zaden & pootgoed€ 1.200
Administratiekosten€ 600
Totale kosten€ 1.800

De voorzieningen zijn zaken die ik als ZZP-er zelf moet regelen ten opzichte van iemand in loondienst, zoals pensioensopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net als de stichting ben ik bereid om verder te investeren en hanteer voor 2023 lage voorzieningen. In totaal zijn de voorzieningen voor 2023 € 2.400, € 48 per oogstdeelnemer.

Voorzieningen 2023
Pensioensopbouw€ 2.400
Arbeidsongeschiktheidsverzekering€ 0
Vakantiegeld€ 0
Totaal voorzieningen 2023 € 2.400

Het totaal van de kosten en voorzieningen vormt de basisvergoeding. In totaal voor 2023 komt dit neer op € 84 per oogstdeelnemer per jaar, € 2,40 per oogstdeelnemer per week.

Berekening basisvergoeding 2023 (50 oogstdeelnemers)
Kosten per oogstdeelnemer€ 36
Voorzieningen per oogstdeelnemer€ 48
Basisvergoeding per oogstdeelnemer per jaar€ 84
Basisvergoeding per oogstdeelnemer per week (35 weken)€ 2,40

Persoonlijke bijdrage: gekozen uurtarief voor de tuinder

Naast de vaste basisvergoeding om uit de kosten te zijn, besteed ik ook tijd om de groente voor de oogstdeelnemers te kweken en de tuin de onderhouden. De tijd bestaat uit veldwerk en bureauwerk, zoals administratie (bijvoorbeeld teeltplan maken, bestellingen plaatsen van zaden en plantgoed), compost uitrijden, zaaien, planten, wieden, tuinonderhoud, maaien en irrigeren. Het totaal aantal uren schat ik voor 2023 in op 1225, ofwel 24,3 per oogstdeelnemer per jaar. Het opbouwen van de tuin, doe ik, net als afgelopen jaar volledig vrijwillig en is mijn investering in dit project. Deze uren worden dus niet meegenomen in de persoonlijke bijdrage. Net als ieder ander hoop ik voor mijn werkzaamheden ten minste een minimum inkomen te mogen ontvangen, om mijn eigen vaste lasten te kunnen dekken en dit een duurzaam project te maken. Voor de leesbaarheid zijn de meeste cijfers achter de komma weggelaten. In het overzicht ga ik uit van 35 oogstweken, of 8 oogstmaanden (mei t/m december).

ZZP uurvergoedingper jaar per deelnemer (x 24,3)+ basisvergoeding per deelnemer (€ 84)totale bijdrage per jaar (incl 9% btw)Per maand Per weekPer dag
€ 10€ 243€ 327€ 356€ 45€ 10€ 1,45
€ 12€ 292€ 376€ 409€ 51€ 12€ 1,67
€ 14€ 340€ 424€ 462€ 58€ 13€ 1,89
€ 16 (minimum volgens kabinet)€ 389€ 473€ 515€ 64€ 15€2,10
€ 18 € 437€ 521€ 568€ 71€ 16€ 2,32
€ 20€ 486€ 570€ 621€ 78€ 18€ 2,54
€ 22€ 535€ 619€ 674€ 84€ 19€ 2,75
€ 24 (gewenst 2023)€ 538€ 667€ 727€ 91€ 21€ 2,97
€ 26€ 632€ 716€ 780€ 98€ 22€ 3,18
€ 28 € 680€ 764€ 833 € 104€ 24€ 3,40
€ 30€ 729€ 813€ 886€ 111€ 25€ 3,62
€ 32€ 778€ 862€ 939€ 117€ 27€ 3,83
€ 34€ 826€ 910€ 992€ 124€ 28€4,05
€ 36 (gezond ZZP inkomen)€ 875€ 959€ 1.045€ 131€ 30€ 4,27
€ 38€ 923€ 1.007€ 1.098€ 137€ 31€ 4,48
€ 40€ 972 € 1.056€ 1.151€ 144€ 33€ 4,70

De komende jaren werk ik hard, samen met de andere vrijwilligers, aan uitbreiding van de tuin, zodat we meer deelnemers kunnen bedienen. Ook streef ik naar jaarrond te kunnen oogsten. Beide onderdelen hebben een sterk positief effect op de gewenste abonnementsbijdrage per deelname. Dit jaar zie ik als investeringsjaar, voor zowel mij, de stichting als de oogstdeelnemers, waarbij we het samen op basis van vertrouwen mogelijk gaan maken om samenvoorzienend te worden in in onze eigen lokale, gezonde voedselvoorziening.

Met warme groet,

Boer Bas

Belangrijke informatie: op dit moment zitten we helaas vol. Heb je interesse om zelfoogstdeelnemer te worden bij De Blije Bodem? Dan kun je je als geïnteresseerde aanmelden op de wachtlijst. Als er plek beschikbaar komt, ontvang je een mail om je te kunnen aanmelden.