Berekening solidaire betaling 2024

Berekening solidaire betaling 2024

Solidaire betaling is een groeiende beweging in Nederland. Zie ook NRC (2022), Zembla (2021), Groentennieuws (2021) en https://eerlijkloon.eu.

De betaling is solidair naar:
* de boer die de kosten – die horen bij duurzame productie – kan betalen en daarnaast ten minste een minimumloon ontvangt en liefst ook een pensioen kan opbouwen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering betalen (iets dat veel boeren en tuinders zich niet kunnen veroorloven: de helft van alle boeren in Nederland verdient namelijk onder het minimum inkomen).
* de oogstdelers, aangezien iedereen mag betalen naar draagkracht. Sommige mensen betalen een lager uurloon, anderen erboven – zo houden we het inclusief voor iedereen.
* de toekomstige generaties die een mooi en gezond stukje aarde verdienen en de tuinderij over kunnen nemen en er nog steeds een boterham mee kunnen verdienen.
* de aarde, de bodem, dieren etc., aangezien de kosten die horen bij daadwerkelijk duurzame productie, gezamenlijk worden betaald.

Solidaire betaling kan in mijn ogen uitsluitend werken met volledige transparantie. De berekening van de wekelijkse bijdrage is opgebouwd uit twee delen: namelijk de basisvergoeding (vaste kosten en voorzieningen) en een persoonlijke bijdrage (jouw gekozen uurtarief voor mij, de tuinder).
De berekening voor de wekelijkse bijdrage is als volgt:

vaste kosten + voorzieningen + (arbeidsuren * uurtarief tuinder) + 9% btw = Totale bijdrage per jaar

Vervolgens delen we de totale bijdrage per jaar door het aantal oogstdeelnemers (50) en het vooraf bepaalde aantal oogstweken (35), om een bijdrage per persoon per week te berekenen.

Basisvergoeding: vaste kosten en voorzieningen

De kosten zijn alle uitgaven die gedaan moeten worden om de zelfoogsttuin in zijn geheel draaiende te houden. Bijvoorbeeld inkoop van zaden, planten, compost en potgrond. De volledige boekhouding van afgelopen jaar (het eerste teeltjaar) is hier te vinden. Hierin staat precies wat er is omgezet, uitgegeven en wat ik (bruto) heb verdiend afgelopen jaar met het telen van gezonde groente te telen voor de omgeving.

De Blije Bodem is opgedeeld in Stichting De Blije Bodem en De Blije Bodem eenmanszaak (ik, de tuinder). Stichting De Blije Bodem heeft alle infrastructuur (zoals de kas, bedden en paden) en de gereedschappen in beheer. In ruil daarvoor betaal ik pacht aan de stichting. De stichting wil investeren in mij als tuinder (en daarmee de tuin) en heeft heel sympathiek besloten voor ook voor dit tweede oogstjaar geen pacht te vragen. Ook heeft zij de initiële aanschaf van de teeltmedia (compost, lavagruis e.d.) op zich genomen, waardoor ik de kosten laag kan houden. De totale kosten zijn € 3.500 en € 70 per oogstdeelnemer per jaar:

Kosten tuinderij 2024
Pacht€ 0
Compost en voeding€ 500
Zaden & pootgoed€ 1.500
Bedrijfskosten (administratie, bank, telefoon, werkkleding etc)€ 1.500
Totale kosten€ 3.500

De voorzieningen zijn zaken die ik als ZZP-er zelf moet regelen ten opzichte van iemand in loondienst, zoals pensioensopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net als de stichting ben ik bereid om verder te investeren en hanteer ook voor 2024 lage voorzieningen. In totaal zijn de voorzieningen voor 2024 € 2.400, € 48 per oogstdeelnemer:

Voorzieningen 2024
Pensioensopbouw€ 2.400
Arbeidsongeschiktheidsverzekering€ 0
Vakantiegeld€ 0
Totaal voorzieningen 2024 € 2.400

Het totaal van de kosten en voorzieningen vormt de basisvergoeding. In totaal voor 2024 komt dit neer op € 118 per oogstdeelnemer per jaar of € 3,37 per oogstdeelnemer per week (bij 35 weken):

Berekening basisvergoeding 2024 (50 oogstdeelnemers)
Kosten per oogstdeelnemer€ 70
Voorzieningen per oogstdeelnemer€ 48
Basisvergoeding per oogstdeelnemer per jaar€ 118
Basisvergoeding per oogstdeelnemer per week (35 weken)€ 3,37

Persoonlijke bijdrage: effect op uurtarief voor de tuinder

Naast de vaste basisvergoeding om de kosten te kunnen dekken en geen verlies te leiden, besteed ik ook tijd om de groente voor de oogstdeelnemers te kweken en de tuin te onderhouden. De tijd bestaat uit veldwerk en bureauwerk, zoals administratie (bijvoorbeeld teeltplan maken, bestellingen plaatsen van zaden en plantgoed), compost uitrijden, zaaien, planten, verzorgen, wieden, tuinonderhoud, maaien en irrigeren. Het totaal aantal uren schat ik voor 2024 in op 1.225, ofwel 24,5 per oogstdeelnemer per jaar.
Net als ieder ander hoop ik voor mijn werkzaamheden ten minste een minimum inkomen te mogen ontvangen, om mijn eigen vaste lasten te kunnen dekken. Alleen met een minimum inkomen kan een oogseizoen van start gaan, uiteraard hoop ik op solidariteit van de oogstdeelnemers om hier een duurzaam project van te maken.

Het opbouwen van de tuin, doe ik, net als de afgelopen twee jaar, volledig vrijwillig en is mijn investering in dit project. Deze uren worden niet meegenomen in de persoonlijke bijdrage. Voor de leesbaarheid zijn de meeste cijfers achter de komma weggelaten. In het overzicht ga ik uit van 35 oogstweken, of 8 oogstmaanden (mei t/m december).

Wekelijkse bijdragePer maandtotale bijdrage per jaar af: btw (9%) en kostprijs per deelnemer (€ 118)bruto ZZP-tarief tuinder per uurZZP bruto maandinkomen
€ 10€ 43,75€ 350€ 200,50€ 8,18€ 835
€ 12€ 52,50€ 420€ 264,20€ 10,78€ 1.101
€ 14€ 61,25€ 490€ 327,90€ 13,38€ 1.366
€ 16€ 70,00€ 560€ 391,60€ 15,98€ 1.632
€ 18 (minimaal gemiddeld nodig om te kunnen starten)€ 78,50€ 630€ 455,30€ 18,58€ 1.897
€ 20€ 87,50€ 700€ 519,00€ 21,18€ 2.163
€ 22€ 96,25€ 770€ 582,70€ 23,78€ 2.428
€ 24 (gewenst gemiddelde voor 2024)€ 105€ 840€ 646,40€ 26,38€ 2.693
€ 26€ 113,75€ 910€ 710,10 € 28,98€ 2.959
€ 28€ 122,50€ 980€ 773,80€ 31,58€ 3.224
€ 30€ 131,25€ 1050€ 837,50€ 34,18€ 3.490
€ 32€ 140€ 1.120€ 901,20€ 36,78€ 3.755
€ 34 € 148,75€ 1.190€ 964,90€ 39,38€ 4.020
€ 36 (voor gezond ZZP uurtarief)€ 157,50€ 1.260€ 1.028,60€ 41,98€ 4.286
€ 38 € 166,25 € 1.330€ 1.092,30€ 44,58€ 4.551
€ 40€ 175,00€ 1.400€1.156€ 47,18€ 4.817
Let op; een ZZP-uurtarief of inkomen is niet één op één te vergelijken met een uurtarief uit loondienst. Een veilige aanname is een verdubbeling van het tarief. Een ZZP-inkomen van € 3.000,- komt daarmee overeen met een bruto maandinkomen van € 1.500,- bij loondienst, hetzelfde geldt uiteraard voor het uurtarief.

De komende jaren werk ik, samen met de andere vrijwilligers, hard aan uitbreiding van de Blije Bodem, zodat we meer deelnemers kunnen bedienen. Sinds dit jaar is het ook mogelijk om je aan te melden voor een aanvullend winterabonnement (januari t/m april). Beide onderdelen hebben een positief effect op de gewenste abonnementsbijdrage per deelname. Dit jaar zie ik nog als investeringsjaar, voor zowel mij, de stichting als de oogstdeelnemers, waarbij we het samen op basis van vertrouwen mogelijk gaan maken om samenvoorzienend te worden in in onze eigen lokale, gezonde voedselvoorziening.

Met warme groet,

Boer Bas