Over ons

Over ons

De Blije Bodem wordt gevormd door:

 • Stichting De Blije Bodem
 • De tuinder
 • De vrijwilligers
 • De oogstdeelnemers

Stichting De Blije Bodem

Stichting De Blije Bodem is de basis van de tuinderij. De stichting heeft als doelstellingen:

 • het inrichten en faciliteren van de openbare regeneratieve zelfoogsttuin in het Westpark in Groningen;
 • de productie van de zelfoogsttuin toegankelijk en betaalbaar te maken voor een zo groot mogelijk publiek;
 • het stimuleren en faciliteren van gemeenschapsvorming onder bezoekers, vrijwilligers en deelnemers van de zelfoogsttuin;
 • stimuleren en faciliteren van onderzoek en educatie omtrent voedselvoorziening en duurzaamheid;
 • een actieve bijdrage te leveren aan herstel van biodiversiteit en opbouw van een gezond ecosysteem op de openbare regeneratieve zelfoogsttuin;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting pacht het perceel van de gemeente Groningen en houdt zich bezig met de opbouw en het onderhoud van de tuinderij, zoals de paden, de kassen, al het gereedschap en de teeltbedden. De stichting heeft een samenwerkingsovereenkomst met de tuinder en stelt de tuin beschikbaar voor groente-, fruit- en bloementeelt. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en wordt gevormd door drie actief betrokken vrijwilligers op de tuin;

 • Voorzitter: Marijke Kuijt
 • Penningmeester: Arjan Miedema
 • Secretaris: Ruth Greven

Als stichting proberen we zo transparant mogelijk te zijn over onze activiteiten en publiceren we elk jaar een financieel overzicht en een beleidsplan, die publiekelijk inzichtelijk zijn:

De tuinder

Bas Welvering

Hoi, mijn naam is Bas en ik ben de initiatiefnemer van De Blije Bodem.
Na vele jaren gewerkt te hebben in de IT-sector, begon ik me af te vragen: is dit waar ik écht blij van word? Wat voeg ik toe aan deze wereld? Is er balans tussen geven en nemen? In een zoektocht van meerdere jaren (let op; het antwoord ligt altijd voor je neus), kwam de Warmonderhof op mijn pad, een opleiding voor biologisch-dynamische land- en tuinbouw. Misschien bekend van het Demeter-keurmerk in onder andere de Ekoplaza’s.

Op dit moment ben ik een aantal jaren met heel veel plezier actief in de kleinschalige biodynamische tuinbouwsector. Superleuk, sociaal en in mijn ogen erg nuttig en belangrijk werk. Er is elke dag wel iets te leren.

Met dit initiatief wil ik gezonde voeding dichter bij onze gemeenschap brengen en tegelijkertijd een prachtige plek met veel biodiversiteit creëren. Niet ik alleen, maar juist samen, met elkaar.