Over ons

Over ons

De Blije Bodem wordt gevormd door:

 • Stichting De Blije Bodem
 • De tuinder
 • De vrijwilligers
 • De oogstdeelnemers

Stichting De Blije Bodem

Stichting De Blije Bodem vormt de basis van de tuinderij. De stichting heeft ten doel:

 • het inrichten en faciliteren van een openbaar toegankelijke regeneratieve zelfoogsttuin in het Westpark in Groningen;
 • het stimuleren en faciliteren van onderzoek en educatie omtrent voedselvoorziening en duurzaamheid;
 • het zonder winstoogmerk beschikbaar stellen van (een deel van) de tuin voor zo betaalbaar mogelijke groente- en sierteelt voor een zo groot mogelijk publiek;
 • een actieve bijdrage te leveren aan herstel van biodiversiteit en opbouw van een gezond ecosysteem op de zelfoogsttuin;
 • het stimuleren en faciliteren van gemeenschapsvorming onder bezoekers, vrijwilligers en deelnemers van de zelfoogsttuin,
 • en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 85968099 en pachter van het perceel van de gemeente Groningen. Stichting De Blije Bodem is verantwoordelijk voor de opbouw en het onderhoud van de tuinderij, zoals de paden en de teeltbedden. De stichting is eigenaar van de kassen, al het gereedschap. De stichting heeft een samenwerkingsovereenkomst met de tuinder en stelt de tuin beschikbaar voor groente-, fruit- en bloementeelt. Het bestuur van de stichting voert haar taken onbezoldigd uit en wordt gevormd door drie actief betrokken vrijwilligers op de tuin;

 • Voorzitter: Marijke Kuijt
 • Penningmeester: Arjan Miedema
 • Secretaris: Ruth Greven

Als stichting willen we zo transparant mogelijk zijn over onze activiteiten en publiceren we elk jaar een financieel overzicht en een beleidsplan, die publiekelijk inzichtelijk zijn:

De tuinder

Bas Welvering

Hoi, mijn naam is Bas en ik ben de initiatiefnemer van De Blije Bodem.
Na vele jaren gewerkt te hebben in de IT-sector, begon ik me af te vragen: is dit waar ik écht blij van word? Wat voeg ik toe aan deze wereld? Is er balans tussen geven en nemen? In een zoektocht van meerdere jaren (let op; het antwoord ligt altijd voor je neus), kwam de Warmonderhof op mijn pad, een opleiding voor biologisch-dynamische land- en tuinbouw. Misschien bekend van het Demeter-keurmerk in onder andere de Ekoplaza’s.

Op dit moment ben ik een aantal jaren met heel veel plezier actief in de kleinschalige biodynamische tuinbouwsector. Superleuk, sociaal en in mijn ogen erg nuttig en belangrijk werk. Er is elke dag wel iets te leren.

Met dit initiatief wil ik gezonde voeding dichter bij onze gemeenschap brengen en tegelijkertijd een prachtige plek met veel biodiversiteit creëren. Niet ik alleen, maar juist samen, met elkaar.